Çevresel Sorumluluklar

STELLAR'ın politikası, işlerimizi yürürlükteki çevre yasaları ve yönetmeliklerine tam uyum içinde sürdürmek ve işletmektir. Ayrıca, herhangi bir şüpheli uyumsuzluk vakasını derhal değerlendirmek ve çözmek de politikamızdır. Çevremize ve doğal kaynaklarımıza azami önemi gösteririz. Tabiat anayı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek çevremize ve doğal kaynaklarımıza zarar vermeyi önleyecek araçları keşfetme ve uygulama konusunda aktif rol almalıyız.