Davranış Kodu

Davranış Kurallarımız aracılığıyla kendimizden, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden beklentilerimiz konusunda şeffafız. Uzun vadeli güveni sağlamak ve beklentileri karşılamak için aşağıdaki alanlarda performansımızı ölçüyor ve gerekirse maksimum güven ve memnuniyeti sağlamak için düzeltici önlemler alıyoruz.

Dünya çapında sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak, çevreye, topluma ve ekonomiye saygı STELLAR için hayati önem taşımaktadır. Benzersiz çözümler sunarak müşterilerimize en güvenilir ürün ve hizmetleri sunarak dünya çapında sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz.

Dürüstlük, Şirketimizin Davranış Kuralları ile tutarlı olan çok önemli bir varlıktır. Dürüstlük, şirketimizin merkezinde yer alır. Kurumsal kültürümüz dürüstlük ve etik davranışa dayanır. Başarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve topluluklarımızla ilişkilerimizi güçlendiren derinlemesine kökleşmiş bir etik ve dürüstlük kültürünün hasadıdır. Davranış Kurallarımız, birbirimize nasıl davrandığımızı dürüstlük, adalet, etik ve saygı ile tanımlar. Dürüst hareket etmek, Şirketin etik itibarını korumamıza ve müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın yüksek beklentilerini karşılamamıza olanak tanır.

Davranış Kurallarımız, küresel ölçekte doğru ve yanlışı belirlemek ve ele almak için bir çerçeve sağlar. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde, tüm STELLAR işletmelerinde ortak bir doğru ve yanlış anlayışı teşvik eder.

Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere bağlılık olan uyum, STELLAR'ın kurumsal kültürünün temel bir değeridir. STELLAR, ihlallere tolerans göstermeme konusundaki sağlam taahhüdümüzü tanımlayan ve ana hatlarıyla belirten Davranış Kurallarına uymaya ve herhangi bir uyumsuzluk için sıfır tolerans politikası uygulamaya kararlıdır.

Davranış Kurallarımız yalnızca STELLAR Organizasyonu içindeki iş davranışımızı yöneten ilkeleri ve yönergeleri tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda STELLAR tarafından tedarikçileri ve iş ortakları için belirlenen gereksinimleri de tanımlar. STELLAR, tedarikçilerinden ve iş ortaklarından STELLAR'ın Davranış Kurallarına bağlı kalmasını bekleme hakkına sahiptir.

Dürüstlük içinde iş yapmak, etik bir iş için tek yoldur. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve topluluklarımızı takdir ediyoruz ve Şirketimizin dürüstlük ve etik taahhüdünü sürdürmeye devam etmekle yükümlüyüz.