Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvetle Mücadele

Yolsuzluk bütünlüğü aşındırır, güveni zayıflatır ve gerçekleştiği topluluklara zarar verir. STELLAR, bir dürüstlük ve etik temeli üzerine kurulmuştur. STELLAR, risk değerlendirmesi, yazılı politikalar, etkili iletişim araçları, etkili eğitim, dahili izleme ve denetim ve uygulama dahil olmak üzere etkili bir uyum programının temel unsurlarını içeren bir yolsuzlukla mücadele programını sürdürmektedir. Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvetle Mücadele Programı gereksinimleri, STELLAR çalışanları ve STELLAR adına hareket eden üçüncü şahıslar için geçerlidir. STELLAR, rüşvet, komisyon, haraç veya benzeri davranışlar gibi her türlü yolsuzluğa karşı sıfır toleransa sahiptir. STELLAR çalışanlarının bu tür davranışlarda bulunması kesinlikle yasaktır. STELLAR, ticari faaliyetlerinde yolsuzluğu önlemek için size güvenir.