Davranış Kodu

Davranış Kurallarımız aracılığıyla kendimizden, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden beklentilerimiz konusunda şeffafız. Uzun vadeli güveni sağlamak ve beklentileri karşılamak için aşağıdaki alanlarda performansımızı ölçüyor ve gerekirse maksimum güven ve memnuniyeti sağlamak için düzeltici önlemler alıyoruz.

Dünya çapında sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak, çevreye, topluma ve ekonomiye saygı STELLAR için hayati önem taşımaktadır. Benzersiz çözümler sunarak müşterilerimize en güvenilir ürün ve hizmetleri sunarak dünya çapında sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz.

Dürüstlük, Şirketimizin Davranış Kuralları ile tutarlı olan çok önemli bir varlıktır. Dürüstlük, şirketimizin merkezinde yer alır. Kurumsal kültürümüz dürüstlük ve etik davranışa dayanır. Başarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve topluluklarımızla ilişkilerimizi güçlendiren derinlemesine kökleşmiş bir etik ve dürüstlük kültürünün hasadıdır. Davranış Kurallarımız, birbirimize nasıl davrandığımızı dürüstlük, adalet, etik ve saygı ile tanımlar. Dürüst hareket etmek, Şirketin etik itibarını korumamıza ve müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın yüksek beklentilerini karşılamamıza olanak tanır.

Davranış Kurallarımız, küresel ölçekte doğru ve yanlışı belirlemek ve ele almak için bir çerçeve sağlar. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde, tüm STELLAR işletmelerinde ortak bir doğru ve yanlış anlayışı teşvik eder.

Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere bağlılık olan uyum, STELLAR’ın kurumsal kültürünün temel bir değeridir. STELLAR, ihlallere tolerans göstermeme konusundaki sağlam taahhüdümüzü tanımlayan ve ana hatlarıyla belirten Davranış Kurallarına uymaya ve herhangi bir uyumsuzluk için sıfır tolerans politikası uygulamaya kararlıdır.

Davranış Kurallarımız yalnızca STELLAR Organizasyonu içindeki iş davranışımızı yöneten ilkeleri ve yönergeleri tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda STELLAR tarafından tedarikçileri ve iş ortakları için belirlenen gereksinimleri de tanımlar. STELLAR, tedarikçilerinden ve iş ortaklarından STELLAR’ın Davranış Kurallarına bağlı kalmasını bekleme hakkına sahiptir.

Dürüstlük içinde iş yapmak, etik bir iş için tek yoldur. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve topluluklarımızı takdir ediyoruz ve Şirketimizin dürüstlük ve etik taahhüdünü sürdürmeye devam etmekle yükümlüyüz.


Çocuk İşçiliği ve Taciz Politikası

STELLAR olarak zarar vermek yerine topluma ve çevreye değer katan yasal, etik bir şekilde iş yapmak istiyoruz. Çocuk işçiliğinin durdurulmasına yardımcı olmak bizim için çok önemlidir. Organizasyonumuzun çocukların istismarına katılmamasını sağlamak ve elimizden gelen en iyi şekilde bunu bitirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Bu politika, kuruluşumuzun tamamı ve tedarikçiler, satıcılar ve yükleniciler dahil olmak üzere iş yaptığımız veya ortak olduğumuz kişiler için geçerlidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  ve  Çocuk Hakları BM Sözleşmesi  çocuk işçiliği konusunda politikamızı yönlendirir.

Yasal konular söz konusu olduğunda, her zaman:

 • Birden fazla yasa geçerliyse (ör. Eyalet ve federal, yerel ve uluslararası) daha katı yasalara uyun.
 • Tedarikçilerin, ortakların ve satıcıların yürürlükteki daha katı yasalara uymasını ve çocuk haklarını tanımasını zorunlu kılın. Ayrıca kendi tedarikçilerinin, taşeronlarının ve paydaşlarının da aynısını yapmasını istemelidirler.
 • Bu politikada “çocuklara” 18 yaşından küçük kişiler olarak atıfta bulunuyoruz.

“Çocuk işçiliği”, çocukları çocukluklarından yoksun bırakan ve okullarını, potansiyellerini ve onurlarını etkileyen işleri ifade eder. Zihinsel, fiziksel ve sosyal olarak onlara zararlı olan iştir.

Küçük çocuklar

Çocuklar söz konusu olduğunda, sağlıklarının, okullarının ya da boş zamanlarının önünde durmak istemiyoruz. Bu nedenle 18 yaşından küçük kimseyi istihdam etmiyoruz ve etmeyeceğiz ve bağlı kuruluşlarımızın, bulundukları ülke ne olursa olsun aynısını yapmasını şart koşuyoruz. Ayrıca, 18 yaşından küçük çocukları çalıştıran herhangi bir kuruluşla iş yapmamayı taahhüt ediyoruz. Bu koşulu imzaladığımız her sözleşmeye dahil edeceğiz ve paydaşımız bu koşulu ihlal ederse ve kabul etmeyi reddederse sözleşmeyi cezasız olarak bozma hakkını saklı tutacağız.

Bu politikayı uyguladığımızdan ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğumuzdan emin olmak için şunları taahhüt ediyoruz:

 • Çocuk işçiliğini sona erdirmek için hükümetler ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışmak. Toplulukları eğitmek, okullar inşa etmek veya çocukların ailelerini desteklemek için çalışmaya zorlanmamalarını sağlamak için eylemler düzenleyebilir veya sponsor olabiliriz.
 • Personelimizi gençlik çalışma yasaları konusunda eğitmek ve çocuk işçiliğini görürler veya bundan şüphelenirlerse nasıl rapor edeceklerini göstermek.
 • Çalışma için yasal yaşın altındaki küçükleri işe almaktan kaçınmak için işe alma yöneticileri ve İK zorunluluğu. Daha büyük çocuklar için ücret ve çalışma saatleri ile ilgili bu politika ve yasaları da bilmelerini ve bunlara uymalarını bekliyoruz.
 • Çalışanlarımızın işe alındıktan sonraki yaşlarını doğrulayan belgeleri saklamak ve doğrulamak. 18 yaşından küçük bir kişiyi işe aldığımızı fark edersek, geçerli yasaları inceleyip çalışma saatlerini buna göre ayarlayacağız.
 • Çocuk işçiliğine izin verilmez politikamızı bağlantılı olduğumuz kuruluşlara iletmek ve sözleşmelerimizin doğru hükümlere sahip olmasını sağlamak.
 • Çocuk işçiliğine dahil olmadıklarından emin olmak için tedarikçilerin ve iş ortaklarının (özellikle çocuk işçiliği riski yüksek sektörlerde olanlar ), muhtemelen habersiz yerinde ziyaretlerle de düzenli olarak denetlenmesi  . Onlardan bize her zaman tüm işletme konumlarının güncellenmiş bir listesini sağlamalarını isteriz. Çocukları çalıştıran gizli iş sitelerini keşfedersek, sözleşmemizi derhal feshederiz.
 • Tedarikçilerin işlerinde çocuk işçiliğini keşfettikleri durumlarda bir eleme planı talep etmek ve izlemek. Ayrıca paydaşlarla birlikte çocukları desteklemek, onların çıkarlarını göz önünde bulundurarak çocukları desteklemek için planlar oluşturmak ve onları ve ailelerini sürece dahil etmek için çaba sarf edeceğiz.
 • Çocuk işçiliği, sağlık ve güvenlik standartları veya kurumsal sosyal sorumluluk gibi konularda uzman istihdam etmek veya uzmanlara danışmak.

Çocukların refahı herkesin işidir

Bir işletme olarak büyümek ve gelişmek istiyoruz, ancak aynı zamanda ait olduğumuz topluluk tarafından da iyilik yapmaya kararlıyız. Tüm çalışanlarımızdan ve ortaklarımızdan bu politikayı sadece bir organizasyon olarak talep ettiğimiz için değil, çünkü çocuklar için parlak bir gelecek sağlamak herkesin görevidir.

Bunun farkındayız:

 • 1989 Çocuk Yasasında belirtildiği gibi çocuğun refahı çok önemlidir.
 • Yaş, engellilik, cinsiyet, ırksal miras, dini inanç, cinsel yönelim veya kimlik ne olursa olsun tüm çocuklar, her türlü zarar veya istismara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.
 • Bazı çocuklar, önceki deneyimlerinin etkisi, bağımlılık düzeyleri, iletişim ihtiyaçları veya diğer sorunlar nedeniyle ek olarak savunmasızdır.
 • Çocuklar, gençler, ebeveynleri, kariyerleri ve diğer kuruluşlarla ortaklaşa çalışmak, gençlerin refahını artırmak için çok önemlidir.

Çocukları ve gençleri şu yollarla güvende tutmaya çalışacağız:

 • Onlara değer vermek, onları dinlemek ve saygı duymak.
 • Personel ve gönüllüler için prosedürler ve davranış kuralları yoluyla çocuk koruma uygulamalarını benimsemek.
 • Etkili bir e-güvenlik politikası ve ilgili prosedürler geliştirmek ve uygulamak.
 • Denetim, destek ve eğitim yoluyla personel ve gönüllüler için etkili yönetim sağlamak.
 • Personel ve gönüllüleri güvenli bir şekilde işe almak, gerekli tüm kontrollerin yapılmasını sağlamak.
 • Çocuk koruma ve iyi uygulama hakkındaki bilgileri çocuklar, ebeveynler, personel ve gönüllülerle paylaşmak.
 • Endişelerini bilmesi gereken kurumlarla paylaşmak ve ebeveynleri ve çocukları uygun şekilde dahil etmek.

 


Modern Kölelik Politikası

Modern kölelik bir suçtur ve temel insan haklarının ihlalidir. Kölelik, kulluk, zorla ve zorunlu çalıştırma ve insan kaçakçılığı gibi çeşitli biçimler alır. Bunların ortak yanı, bir kişinin özgürlüğünden, bir başkası tarafından kişisel veya ticari kazanç için sömürülmesi amacıyla mahrum bırakılmasıdır. Modern köleliğe sıfır toleransımız var.

STELLAR, tüm ticari ilişkilerinde ve ilişkilerinde etik ve dürüst davranmaya ve modern köleliğin işinin hiçbir yerinde veya tedarik zincirlerinden herhangi birinde gerçekleşmemesini sağlamak için etkili sistemleri ve kontrolleri uygulamaya ve yürütmeye kararlıdır.

 


Etik Sorumluluk

Çalışanlar doğrulukla hareket etmeli, yasalara uymalı, profesyonel bir çalışma ortamı sağlamalı ve şirket politikalarına uymalıdır. Müşterilere, iş arkadaşlarına ve ortaklara her zaman etik davranmalıdırlar.

Bir şirketin itibarı, çalışanlarının eylemlerine ve dürüstlüğüne bağlıdır. Nesnel ve adil kararlar alma yeteneklerini inciten veya incitiyor gibi görünen ilişkilerden ve faaliyetlerden kaçınmaları önemlidir. Çalışanlar her zaman fiziksel, fikri ve elektronik veya dijital varlıklar dahil olmak üzere şirket varlıklarını korumak için hareket etmelidir.

Güvenilirliği ve itibarı korumak için bir şirketin dürüstlüğü esastır. Çalışanlar işlerini her zaman adil, dürüst ve yasal olarak yapmalıdır. Çalışanların katılımda düzenli ve dakik olmaları beklenir. Bu, her gün başlama saatinde ofiste, çalışmaya hazır olmak demektir. Devamsızlık ve geç kalma diğer çalışanlara ve şirkete yük getirir.

Hastalık veya kaza nedeniyle çalışamayacak durumda olan çalışanlar amirlerine bildirmelidir. Bu, şirketin görevlerinin kapsamını ayarlamasına izin verir ve başkalarının yokluğunda çalışmaya devam etmesine yardımcı olur. Bir çalışan iş için bir rapor hazırlarsa ve şirket bir çalışanın durumu hakkında 3 gün boyunca bilgilendirilmezse, bu genellikle bir işten ayrılma olarak kabul edilir  .

Bu şirket, ayrımcılık ve yasadışı tacizden uzak bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Bir bireyin cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, yaşı, dini veya yasal olarak korunan diğer herhangi bir özelliğine dayalı eylemler, sözler, şakalar veya yorumlar hoş görülmez. Acil durumlar gibi aşırı durumlar haricinde, çalışma saatleri içinde kişisel cep telefonu kullanımı önerilmez. Çalışanlar müşterilerle veya potansiyel müşterilerle çalışırken profesyonel bir görünüm önemlidir.  Çalışanlar, işe ve pozisyonlarına uygun şekilde bakımlı ve giyinmelidir.

Şirket mülkiyetinde kontrollü kötüye kullanım maddelerinin üretimi, dağıtımı, bulundurulması, satışı veya satın alınması yasaktır. Şirket mülkünde yasa dışı uyuşturucuların, alkolün veya kötüye kullanım maddelerinin etkisi altında olmak yasaktır. Performansı bozan reçeteli ilaçların etkisi altında çalışmak yasaktır. Tütün ürünlerinin izin verilen alanların dışında şirket mülklerinde kullanılması özellikle yasaktır. Çalışanlar, bir ticari şirket işini yürütmek için gereken bilgilere erişmek için uygun olduğunda İnternet’i kullanabilir. İnternet kullanımı şirketin bilgisayar ağını bozmamalı veya zarar vermemelidir. İnternet kullanımı, çalışanın üretkenliğine müdahale etmemelidir.

 


Çevresel Sorumluluklar

STELLAR’ın politikası, işlerimizi yürürlükteki çevre yasaları ve yönetmeliklerine tam uyum içinde sürdürmek ve işletmektir. Ayrıca, herhangi bir şüpheli uyumsuzluk vakasını derhal değerlendirmek ve çözmek de politikamızdır. Çevremize ve doğal kaynaklarımıza azami önemi gösteririz. Tabiat anayı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek çevremize ve doğal kaynaklarımıza zarar vermeyi önleyecek araçları keşfetme ve uygulama konusunda aktif rol almalıyız.

 


Sağlık ve Güvenlik Politikası Beyanı

STELLAR’ın Sağlık ve Güvenlik Politikası, tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve işlerimizi yürürlükteki Sağlık ve Güvenlik yasa ve yönetmeliklerine tam uyum içinde sürdürmeye ve işletmeye devam etmektir. Aynı zamanda, çalışma koşullarını sürekli olarak izlemek ve denetlemek ve herhangi bir şüpheli güvenli olmayan veya sağlıksız çalışma koşulları veya geçerli gerekliliklere uymama durumlarını çözmek de politikamızdır .

Her çalışanın güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlama sorumluluğu vardır. Tüm iş görevlerinin olaysız bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Çalışanlar, şüpheli herhangi bir güvensiz veya sağlıksız durumu, kazayı veya ramak kala durumunu derhal amirlerine bildirmelidir.

Sağlık ve güvenlik performansımızı sürekli iyileştirerek çalışanlarımızın zarar görmesini önlemek için yeni yollar keşfetmek ve uygulamak. Teledyne, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak için yeterli personel ve diğer kaynakları sağlamaya kararlıdır; geçerli sağlık ve güvenlik yasalarına, yönetmeliklerine ve izinlerine uymak; ve Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemimizi uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek.

English English Turkish Turkish